Roger Martinsen 07 Mar

Nasjonale rettningslinjer til rottegift

Det foreligger nye nasjonale krav til muse- og rottemidler. Kravene har per september 2012 trådt i kraft, og vi vil anbefale alle å sette seg inn i kravene. Vi bistår gjerne med veiledning og konsultasjon.

Nasjonale krav til muse- og rottemidler som inneholder brodifakum, bromadiolon, difenakum, difetialon eller flokumafen
Krav til produkter for private brukere

Dette er produkter man kan kjøpe og bruke for eksempel hjemme eller på hytta uten å ha noen utdanning eller spesielle kvalifikasjoner innen skadedyrbekjempelse. Kravene for produkter til privat bruk er følgende:

Kun produkter mot mus vil kunne godkjennes.Produkter til rottebekjempelse er altså forbeholdt profesjonelle brukere.
Produktene skal kun brukes innendørs. Det blir ikke tillatt for private brukere å anvende musemidler utendørs.
Den eneste typen produkter som kan bli godkjent, er forhåndsfylte åtestasjoner. Korn- og pelletbaserte musemidler vil ikke være tillatt i de ferdigfylte åtestasjonene.
Forpakningene med musemiddel for private brukere kan inneholde maksimalt 100 g musemiddel (ikke medregnet vekten av åtestasjonen).