Roger 07 Jun

skjeggkre


 
   
Skjeggkre er et insekt som ble oppdaget i Norge i 2013. De lever innendørs i tørre omgivelser og de kan opptre i store deler av en bolig. På grunn av lang levetid og relativt god formeringsevne kan forekomst av skjeggkre oppleves som klart plagsom.


Livssyklus, habitat og atferd

I Norge lever skjeggkreet kun innendørs og blir funnet stadig flere steder. De er observert over hele landet, og mange av funnene er fra moderne leiligheter. Man kan møte dyrene hele året. De spiser både plante- og dyrematerialer. Selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand. Voksne individer kan også klare seg fint på materialer som papir og tapet, men full utvikling fra nymfe til voksen krever en mer variert diett. Livssyklusen er lang, og utvikling fra egg til voksen strekker seg normalt opp mot 3 år. Etter kjønnsmodning kan de voksne leve i ytterligere tre år, og de legger i gjennomsnitt 56 egg pr år. Voksne individer kan overleve i opptil 9 måneder uten å ta til seg næring.

Skjeggkre er nattaktive og oppdages derfor ofte på morgenen når man skrur på lyset. De trives best i fuktige miljøer, men sammenlignet med sølvkreet klarer de seg også bra i tørrere miljøer. De finnes derfor oftere i rom uten innlagt vann, sluk og avløp.

Både voksne individer og nymfer er sensitive for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 °C og stanser helt ved 11 °C. Temperaturer over 26 °C begrenser også levetiden betraktelig, og dyrene dør etter én time hvis de utsettes for 41 °C.( Hentet fra FHI)