Roger Martinsen 22 Feb

Vi kan nå tilby giftfri bekjempelse av gnagere.

Vi kan nå tilby giftfri bekjempelse av gnagere. 


Slik fungerer A24-systemet

I sin enkelhet er A24 en mekanisk rotte og musfelle som fungere som følgende:

Åte lades automatisk i fellen og lokker effektivt til seg rotter og mus
Byttet avlives umiddelbart med en CO2-drevet kolbe (lader om automatisk)
Rovdyr spiser eller flytter byttet fra stedet

Fjerning av byttet skjer i samsvar med naturen gjennom at byttet blir flyttet eller spist opp av rovdyr eller åtseletere som f.eks. kråker, katter. Åtet som brukes er 100 % giftfritt og naturlig, så man trenger ikke å bekymre seg for at dyr som kommer i kontakt med byttet skal påvirkes.