skjeggkre
07 Jun Roger

skjeggkre


 
   
Skjeggkre er et insekt som ble oppdaget i Norge i 2013. De lever innendørs i tørre omgivelser og de kan opptre i store deler av en bolig. På g...


Les mer
Forskrift-om-skadedyrbekjempelse
07 Jun Roger

Forskrift om skadedyrbekjempelseBuskerud skadedyrkontroll jobber etter Forskrift om skadedyrbekjempelse fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000.§ 1-1 Formål

Formålet med fors...


Les mer

Følg oss på Facebook


Buskerud Skadedyrkontroll AS


Vi er godkjent av Folkehelseinstituttet til og utføre skadedyr bekjemping. Har mange år i faget fra andre firmaer. Vi vil forebygge og bekjempe alt av skadedyr. Våre kunder er alt fra Forsikring, private til bedrifter. Kommuner og Landbruk..

Ring 32 81 11 11


KONTAKT OSS I DAG