skjeggkre
07 Jun Roger

skjeggkre


 
   
Skjeggkre er et insekt som ble oppdaget i Norge i 2013. De lever innendørs i tørre omgivelser og de kan opptre i store deler av en bolig. På g...


Les mer
Forskrift-om-skadedyrbekjempelse
07 Jun Roger

Forskrift om skadedyrbekjempelseBuskerud skadedyrkontroll jobber etter Forskrift om skadedyrbekjempelse fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000.§ 1-1 Formål

Formålet med fors...


Les mer

Følg oss på Facebook


Buskerud Skadedyrkontroll AS


Vi er godkjent av Folkehelseinstituttet til og utføre skadedyr bekjemping. Har mange år i faget fra andre firmaer. Vi vil forebygge og bekjempe alt av skadedyr. Våre kunder er alt fra Forsikring, private til bedrifter. Kommuner og Landbruk..


KONTAKT OSS I DAG