Rotter – Brunrotte
Brunrotta (Rattus Norvegicus) finnes over hele verden, og den er også meget vanlig i store deler av Norge. Den lever spesielt i tilknytning til mennesker. I Norge finner vi den inne i hus, frittlevende ute, samt nede i kloakksystemene. Den har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer, oftest i nær tilknytning til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har stort potensial for å spre sykdom.

Utseende

Lengde (inklusive hale) 40 – 48 cm. Vekt: Opptil 500 gram.

Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og hårete helt ut til spissen.

 Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart. Det mest karakteristiske kjennetegnet hos rotter er gnagertennene som er store og krumme. Brunrotta har fire tær på forbena, og fem tær på bakbena.

Ekskrementer fra brunrotta er normalt svart av farge, men kan forekomme i andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor og rektangulær og butt i den ene enden.

Man kan se fotspor etter rotter i evt. støv da den etterlater seg et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager slepespor av halen mellom fotavtrykkene sine.

Levevis

Hunnen går drektig i ca 24 døgn og hun føder 6-12 unger i hvert kull. Det fødes opp til 7 kull pr. år. Ungene er kjønnsmodne i 3-4 måneders alder. Gjennomsnittlig levetid på en rotte er ca 1 år.

Rotta bygger reir av de materialer som den har for hånden. I bygninger ligger reiret som oftest under gulv, i hull i mur, i vegger og skult bak oppstablede varer etc. Ute i det fri finnes som oftest reiret under jorda.

Rotta er mest aktiv i skumringen og om natten. Den graver meget godt, er en god svømmer og trives utmerket ved grøftekanter, i kloakk og i fuktige kjellere, samt på søppelfyllinger, ved skogsbryn og i forbindelse med vann og vassdrag.

 Brunrotta kan påføre store skader på bygninger pga. gnaging og bolbygging. De kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der det er brunrotter. Samtidig kan de også gjøre stor skade på møbler, klær, gardiner, bøker, malerier og lignende. Det er heller ikke ukjent at de kan gnage på vann- og avløpsrør, og på den måten medføre vannskader. Noe av det alvorligste er at rotter ofte gnager på strømledninger, noe som i aller høyeste grad kan øke faren for kortslutning og brann. Dyr som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem.

Bekjempelse

For å lykkes med en bekjempelse må området utendørs og innendørs ryddes for søppel og matrester slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes, eventuell kompost må sikres slik at rotter ikke får tilgang på næring. Søppeldunker og søppelrom må sikres.

Bygninger må sikres slik at rotter ikke kommer inn gjennom sprekker/hull, kloakk- eller ventilasjonssystem.

De fleste gnagere har potensiale til å spre smitte. De er ofte i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt matvarer til mennesker og dyr. Man ser at gnagere er bærere for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- som kan utgjøre en reell helsefare for mennesker.

Forskrift om skadedyrbekjempelse

 

§ 2-1.Plikt til å iverksette forebyggende tiltak

Eier eller bruker av bygning, innretning mv., jf. § 1-2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr

§ 2-2.Plikt til å iverksette utrydding

Eier eller bruker av bygning, innretning mv., jf. § 1-2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

Buskerud skadedyrkontroll AS har lang erfaring og spesialisert seg på å bistå privatboliger, borettslag/sameier og bedrifter med forebygging, bekjempelse og utrydding av rotter.

Med rutinemessige kontroller og åtestasjoner forebygger/bekjemper man etablering av rottebestanden.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring for bekjempelse av rotter. Ring oss på vår telefon 32 81 11 11    
 

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg!


* Disse feltene er påkrevd