Bekjempelse av rotter


Vi finner brunrotta (Rattus norvegicus) over hele verden, og den er også
meget vanlig i store deler av Norge. Den lever spesielt i tilknytning
til mennesker. Brunrotta kommer sannsynligvis fra området rundt Det
kaspiske hav i Asia. I Norge finner vi den inne i hus, frittlevende ute,
samt nede i kloakksystemene.


Brunrotta er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis.
I tillegg til den direkte økonomiske skaden de er årsak til, har de
potensial til å spre sykdom.

Her kan vi hjelpe dere med og få kontroll over problemet ved en servicavtale eller jobbavtale mot rotter og mus.
Vi bruker litt forskjellige metoder b.l.a utvendige åte stasjoner og innvendige åte stasjoner.
Tetting av bygg, strømfeller, klappfeller, åte stasjoner med klappfeller.

Vi finner ut hva som er det beste hos dere ved en befaring.

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg!


* Disse feltene er påkrevd