Hvordan bli kvitt sølvkre/skjeggkre ?
Skjeggkre liker seg i varme omgivelser, 17–30 °C. De er ikke like avhengige av en høy relativ luftfuktighet som sølvkre, men de liker seg godt hvis den relative luftfuktigheten er mellom 55 og 85 % RF. Ved en altfor lav temperatur og/eller relativ luftfuktighet stanser utviklingen opp. Vedvarende ugunstige forhold kan føre til at insektene dør, men det ser ut til at dette er vanskelig å oppnå i normale, moderne bygninger. Skjeggkre kan forekomme i store deler av en bygning, men det største antallet er i området rundt arnestedene der gode temperatur- og fuktforhold gir skjeggkreene optimale utviklingsmuligheter. De kan livnære seg på ulike organiske stoffer som de finner i papirbaserte materialer samt støv og smuler, både de som inneholder karbohydrater og proteiner. Utbedring av skjeggkreskader er svært krevende og det finnes ennå ingen enkel eller rask måte man kan løse slike skader.

Skjeggkre har i løpet av kort tid spredt seg over hele landet og er nå funnet fra Tromsø til Lindesnes og fra Bergen til Ørje. Fordi arten er nyoppdaget her i Norge, er det fremdeles en god del detaljer om artens levevis og aktuelle utbedringstiltak som er lite kjent.

Omfattende undersøkelser og forskning har imidlertid vist at forekomsten innendørs er sterkt knyttet til mikroklimatiske forhold vedrørende relativ luftfuktighet og temperatur. Det er helt avgjørende å klarlegge disse forholdene for å kunne oppnå en god og effektiv bekjempelse med minimal bruk av giftstoffer.

Sølvkreet trives best på varme steder med høy luftfuktighet, og finnes gjerne på bad eller på kjøkken.

Det er en vanlig misforståelse at sølvkre ikke kan klatre på loddrette flater. Sølvkre har samme evnen til å klatre som eksempelvis skjeggkre. Men sølvkre holder seg aller helst på gulvnivå, da de er mer avhengig av fukt enn hva eksempelvis skjeggkre er. Og tilgangen på fukt er ofte best på gulvet. 

De kommer frem i mørket (om natten) for å spise på alle slags stivelses- og sukkerholdige stoffer som brødsmuler, mel, såperester, tapetklister osv. De spiser også proteinholdige stoffer som f.eks. døde insekter. Om dagen gjemmer de seg bort i sprekker, under gulvfliser og gulvbelegg, under kjøkkenbenker, bak fliser og paneler osv. De rømmer fra lyset om man kommer inn på badet og slår på lysbryteren. Flukten er hurtig med typiske raske, buktende / svømmende bevegelser, derfor har de fått navnet «sølvfisk» på folkemunne.
 

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg!


* Disse feltene er påkrevd