Kakerlakker

Vi finner en del tropiske kakerlakker innendørs i Norge, og disse
utgjør en meget viktig gruppe av skadedyr som må bekjempes.
Spesielt finner vi mye av Tysk kakerlakk i norske hjem, disse finner vi under varmtvann spreder, kjøleskap og der det måtte
være vame kilder i boligen.

Levevis

Livssyklusen til kakerlakkene består av tre stadier: Egg, nymfe og voksen. Etter parringen legger hunnkakerlakken eggene sine i en eggkapsel. Hun gjemmer kapselen i sprekker hvor den ligger helt frem til klekking.

Ser man kakerlakker som er ute i lyset tyder det ofte på stor bestand.

Kakerlakkene spres lett ved import av varer som mat og klær. Man kan heller ikke utelukke at privatpersoner får med seg kakerlakker i bagasjen etter ferieopphold i varmere strøk.

De tropiske kakerlakkene kan gjøre skade på matvarer ved å spise på dem, tilgrise dem med avføring og illeluktende sekret. Lukten kakerlakkene avgir er ubehagelig og svært sjenerende. Det er påvist at kakerlakker kan spre bakterier som Salmonella og E-Coli til mennesker. Det er også kjent at kakerlakkene kan smitte mennesker med parasitter som krassere, bendelmark og rundmark.

Bekjempelse av kakerlakker 

Det er ofte vanskelig og svært tidkrevende med kakerlakkbekjempelse, da de formerer seg raskt og sprer seg lett gjennom små kanaler. På større eiendommer må bekjempelsen foregå koordinert og samlet om det skal gi et vellykket resultat.

Det er viktig med god rengjøring før bekjempelse, hvor en fjerner tilgang på mat og vann for kakerlakkene. Samt at man rydder vei for skadedyrbekjempere, slik at de lett kan komme til de befestede områdene.

Selve bekjempelsen av kakerlakker foregår oftest ved bruk av forgiftet åte, men kjemisk bekjempelse blir også brukt. Ved forgiftet åte vil de kakerlakkene som «spiser» av dette bringe det videre til de andre kakerlakkene. De kjemiske midlene påføres de områdene der kakerlakkene befinner seg. I de fleste tilfeller kan man være hjemme under selve bekjempelsen, og det er ikke farlig for mennesker eller husdyr å oppholde seg i rommene etter at behandlingen er ferdig.

Ring Buskerud skadedyrkontroll AS for befaring, 32 81 11 11
 

 


 

 

 

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg!


* Disse feltene er påkrevd