Mus – Husmus


Husmusa (Mus Musculus) er å finne over hele verden der det finnes mennesker. Mus lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker og eiendommer. Husmusa er regnet som et av de skadedyrene som på verdensbasis, gjør størst skade. Selv om den er liten så kan musa gjøre enorme ødeleggelser på eiendommer.

Utseende

Pelsfargen til husmusene varierer (akkurat som for rottene). Den er som oftest grålig med et svakt brunt innslag. Kroppen til en mus er 6-10 cm lang halen er hårete og omtrent like lang som kroppen. Husmusa avgir en sterk karakteristisk lukt som det er lett å kjenne igjen. Gnagertennene er store, krumme og vokser kontinuerlig. Ekskrementene fra husmusa er små (3-6 mm lange), sylinderformete og spisse i endene. Husmusa har bare fire tær på frembeina, og fem på bakbeina. Man kan, som med rottene, se slepespor av halen til mus mellom fotsporene.

Levevis

Husmusa blir kjønnsmoden allerede når den er 5-6 uker gammel. Drektighetstiden til mus er 3 uker, og kullstørrelsen er på 4-7 unger, men helt opp mot 12 unger pr kull er normalt. I bygninger bygger husmusa bolet som oftest i nærheten av mat- og varmekilder. Som kan være inne i vegger, under gulv og i møbler, altså der dyrene finner trygghet og nærhet til mat. Husmusa er altetende. Husmusa er mest aktive om kvelden og natten. En mus kan svømme, og er en dyktig klatrer. Husmusa kan påføre store skader på bygninger og eiendommer pga. gnaging og bolbygging. Mus kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der det er husmus. Samtidig kan mus også, som rottene, gjøre stor skade på møbler, klær, gardiner, bøker, malerier og lignende. Det er heller ikke ukjent at mus kan gnage på vann- og avløpsrør, og på den måten medføre vannskader. Noe av det alvorligste er at husmusa ofte gnager på strømledninger, noe som i aller høyeste grad kan øke faren for kortslutning og brann. Dyr som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem.

Bekjempelse

 Husmusa trenger bare en 6 mm åpning for å komme inn. Så et omfattende tettearbeid er nødvendig for å hindre invasjon av mus. Vinduer, ventilasjonsåpninger og dører må tettes. Alle vegger må være fri for hull og sprekker. Rørgjennomføringer må også sikres. Husmusa er også svært dyktig til å klatre, og derfor må også åpninger høyt oppe på bygninger sikres. Overgangen mellom grunnmur og vegg er ofte utsatt. De fleste gnagere som mus har potensiale til å spre smitte. De er ofte i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt matvarer til mennesker og dyr. Man ser at gnagere er bærere for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- som kan utgjøre en helsefare for mennesker. Buskerud skadedyrkontroll AS har erfaring og spesialisert seg på å bistå privatboliger, borettslag/sameier og bedrifter med forebygging/bekjempelse/utrydding av mus. Med rutinemessige kontroller og åtestasjoner forebygger/bekjemper man etablering av musebestanden.

Forskrift om skadedyrbekjempelse

§ 2-1.Plikt til å iverksette forebyggende tiltak Eier eller bruker av bygning, innretning mv., jf. § 1-2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. § 2-2.Plikt til å iverksette utrydding Eier eller bruker av bygning, innretning mv., jf. § 1-2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring av mus. Ring oss på telefon 32 81 11 11

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg!


* Disse feltene er påkrevd